SolidWorks

Prací v programu SolidWork se již zabývám od roku 2008. Mou náplní práce především byla tvorba forem pro slévárenství, tvorba 3D dat z výkresové dokumentace. Ale také jiné potřebné 3D práce.